NAWIGACJA
POLUB NAS
ADRES ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań
KONTAKT Mail: office@sunpark.pl Phone: +48 606 22 39 36

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

Moduł fotowoltaiczny jest najważniejszym elementem instalacji PV. Najpopularniejsze są moduły z krzemu krystalicznego, mono i polikrystaliczne. Moduły cienkowarstwowe, amorficzne są o wiele mniej używane z powodu mniejszej wydajności. Dobór odpowiednich modułów powinien dokonać doświadczony projektant. Warto porównywać dane techniczne modułów i ich jakość a nie sugerować się wyłącznie ceną.

FALOWNIKI czyli INWERTERY

Falownik ma za zadanie zamienić prąd stały, wytworzony przez moduły, na prąd zmienny o odpowiedniej jakości, napięciu i częstotliwości. Instalacja fotowoltaiczna może się składać, w zależności od wielkości, od jednego do kilkunastu falowników. Obecnie najczęściej stosowane są falowniki beztransformatorowe, jedno i trójfazowe, z 1 do 3 MPP trakerów. Odpowiednie dobranie falownika jest niezbędne dla prawidłowej pracy instalacji. Zalecamy dobór falownika zlecić specjaliście lub skonsultować z producentem ew. skorzystać z odpowiedniego programu komputerowego.

INSTALACJE PRZEMYSŁOWE

Instalacje fotowoltaiczne na dachu hali fabrycznej, magazynowej lub biurowcu, są inwestycją pozwalającą na duże oszcządności kosztów działalności firmy. Prąd wyprodukowany z własnej instalacji i zużyty we własnej firmie zmniejsza ilość pobranej z sieci energii i tym samym powoduje wydatne zmniejszenie rachunków za prąd. Szczególnie w okresie letnim, przy pracy klimatyzatorów, własna energia jest dużym atutem.

FARMY SŁONECZNE

Wprowadzany wraz z nową Ustawą OZE, system aukcyjny, może być bodźcem do rozwoju farm fotowoltaicznych wielkości do 1 MWp. Mała konkurencja ze strony energii wiatrowej i biogazu, daje szanse na otrzymanie dofinansowania po roztrzygnięciach aukcyjnych. Spadające koszty budowy farm słonecznych są dodatkowym impulsem w planowaniu inwestycji. Prawidłowo przygotowane projekty mają duże możliwości realizacji i wieloletniej pracy, ku zadowoleniu inwestorów.

SYSTEMY NADĄŻNE - TRAKERY

Aby zwiększyć produkcję prądu z modułów fotowoltaicznych stosuje się systemy nadążne. Ustawiają one moduł pod optymalnym kątem do słońca, co powoduje zwiększenie do 40 % ilości uzyskanej energii. Stosowane są systemy jedno i dwuosiowe. Trakery mogą być ustawione na wolnej przestrzeni lub mogą być zintegrowane z budynkiem. Sterowanie trakerami odbywa się za pomocą sterowników astronomicznych lub czujników naświetlenia.

ELEMENTY INSTALACJI PV

Długoletnia praca instalacji fotowoltaicznej wymaga kilku podstawowych elementów: słonecznego dachu, dobrych materiałów i urządzeń, prawidłowego montażu stałej kontroli uzysków.

INSTALACJE PROSUMENCKIE

Przepisy nowej Ustawy OZE pozwalają wreszcie obywatelom na produkcję własnego prądu. Nadwyżki prądu zostają oddane do sieci energetycznej i pobrane w okresach nocnych lub zimowych w stosunku 100 do 80 lub 100 do 70 w zależności od wielkości instalacji. Rozliczenie następuje w okresach rocznych. Instalacja może być do 50 kWp i ten system opustów może być stosowany dla przedsiębiorstw posiadających własne instalacje fotowoltaiczne
NAWIGACJA
POLUB NAS
ADRES ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań
KONTAKT Mail: office@sunpark.pl Phone: 030 49808100

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

Moduł fotowoltaiczny jest najważniejszym elementem instalacji PV. Najpopularniejsze są moduły z krzemu krystalicznego, mono i polikrystaliczne. Moduły cienkowarstwowe, amorficzne są o wiele mniej używane z powodu mniejszej wydajności. Dobór odpowiednich modułów powinien dokonać doświadczony projektant. Warto porównywać dane techniczne modułów i ich jakość a nie sugerować się wyłącznie ceną.

FALOWNIKI czyli

INWERTERY

Falownik ma za zadanie zamienić prąd stały, wytworzony przez moduły, na prąd zmienny o odpowiedniej jakości, napięciu i częstotliwości. Instalacja fotowoltaiczna może się składać, w zależności od wielkości, od jednego do kilkunastu falowników. Obecnie najczęściej stosowane są falowniki beztransformatorowe, jedno i trójfazowe, z 1 do 3 MPP trakerów. Odpowiednie dobranie falownika jest niezbędne dla prawidłowej pracy instalacji. Zalecamy dobór falownika zlecić specjaliście lub skonsultować z producentem ew. skorzystać z odpowiedniego programu komputerowego.

INSTALACJE

PRZEMYSŁOWE

Instalacje fotowoltaiczne na dachu hali fabrycznej, magazynowej lub biurowcu, są inwestycją pozwalającą na duże oszcządności kosztów działalności firmy. Prąd wyprodukowany z własnej instalacji i zużyty we własnej firmie zmniejsza ilość pobranej z sieci energii i tym samym powoduje wydatne zmniejszenie rachunków za prąd. Szczególnie w okresie letnim, przy pracy klimatyzatorów, własna energia jest dużym atutem.

FARMY SŁONECZNE

Wprowadzany wraz z nową Ustawą OZE, system aukcyjny, może być bodźcem do rozwoju farm fotowoltaicznych wielkości do 1 MWp. Mała konkurencja ze strony energii wiatrowej i biogazu, daje szanse na otrzymanie dofinansowania po roztrzygnięciach aukcyjnych. Spadające koszty budowy farm słonecznych są dodatkowym impulsem w planowaniu inwestycji. Prawidłowo przygotowane projekty mają duże możliwości realizacji i wieloletniej pracy, ku zadowoleniu inwestorów.

SYSTEMY NADĄŻNE -

TRAKERY

Aby zwiększyć produkcję prądu z modułów fotowoltaicznych stosuje się systemy nadążne. Ustawiają one moduł pod optymalnym kątem do słońca, co powoduje zwiększenie do 40 % ilości uzyskanej energii. Stosowane są systemy jedno i dwuosiowe. Trakery mogą być ustawione na wolnej przestrzeni lub mogą być zintegrowane z budynkiem. Sterowanie trakerami odbywa się za pomocą sterowników astronomicznych lub czujników naświetlenia.

ELEMENTY

INSTALACJI PV

Długoletnia praca instalacji fotowoltaicznej wymaga kilku podstawowych elementów: słonecznego dachu, dobrych materiałów i urządzeń, prawidłowego montażu stałej kontroli uzysków.
SUNPARK Polska Sp. z o.o.